PrÍOmhfheidhmeannach /Chief Executive

PrÍOmhfheidhmeannach /Chief Executive
Company:

Comhairle Na Gaelscolaiochta


PrÍOmhfheidhmeannach /Chief Executive

Details of the offer

Príomhfheidhmeannach Deis Buancheapacháin Chief Executive Permanent Appointment Opportunity Tuarastal: £53,996 - £56,819 (NJC 52-55) Salary: £53,996-£56,819 (NJC 52-55)

Príomhshuíomh: Béal Feirste
Principal Location: Belfast

Is earnáil fhorásach bhríomhar í earnáil na Gaelscolaíochta, earnáil ina bhfuil líon na leanaí a fhreastalaíonn ar an réamhscoil, tríd an bhunscoil agus ar aghaidh go hiar-bhunscoil ag fás bliain ar bhliain.

Irish Medium Education is a growing and vibrant sector where the numbers of children attending from preschool, through Primary school and on to Post-Primary, is growing year-on-year.

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG), an comhlacht a bunaíodh chun an earnaíl a chur chun cinn agus a fhorbairt, ag lorg Príomhfheidhmeannach spreagúil tiomanta chun an eagraíocht agus an earnáil a chur or aghaidh ag an am corraitheach tábhachtach seo ina forbairt.

Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG), the body established to promote and develop the sector, is seeking an inspirational and committed Chief Executive to drive forward the organisation and sector at this exciting and important time in its development.

Cuideoidh an Príomhfheidhmeannach leis an Bhord Stíúrthóirí a phleananna straitéiseacha agus gnó a cheapadh agus a sheachadadh, agus é/í cinntiú dea-rialachais agus rialú airgeadais.

The Chief Executive will assist the Board of Directors in the formulation and delivery of its strategic and business plans, ensuring good governance and financial control.

Beidh an t-iarrthóir rathúil ina chrann taco paiseanta ar son na hearnála agus é/í in ann cumarsáid éifeachtach líofa a dhéanamh i nGaeilge agus i mBéarla araon. Beidh sé/si freagrach as ceannasaiocht a thabhairt d'fhoireann CnaG chun caighdeáin a ardú agus a chinntiú go bhfaighidh an earnáil na hacmhainní a theastáionn chun oideachas Ián-Ghaeilge d'ardchaighdeán a sholáthar do leanaí, agus chun cur le forbairt teaghlach agus pobal labhartha Gaeilge.

The successful candidate will be a passionate champion for the sector and will be an effective and articulate communicator in both the Irish and English languages. S/he will be responsible for leading the CnaG team to drive up standards and ensure the sector acquires the resources needed to provide high quality Irish Medium Education for children, and contribute to the development of Irish speaking families and communities.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus sonraí maidir leis an dóigh chun iarratas a dhéanamh, seol riómhphost chuig ********** nó cuir glao teileafóin ar 028 9056 4019 chun pacáiste iarratais a iarraidh. Is é an spriocdháta chun iarratais chomhlánaithe a fháil ná

12 meán lae Dé hAoine 22 Samhain 2019.

For further information and details on how to apply, please email CLICKING APPLY NOW or telephone 028 9056 4019 to request an application pack.

The closing date for the receipt of completed applications is 12 noon on Friday 22 November 2019.

Is fostóir comhionannais í Comhairle na Gaelscolaíochta a chuireann fáilte roimh iarratais ón phobal Phrotastúnach agus ó mhná.

Comhairle na Gaelscolaíochta is an equal opportunities employer and would welcome applications from the Protestant community and women.

BREITHNÍTEAR GACH IARRATAS AR FHOSTAÍOCHT AR BHONN FIÚNTAIS AGUS AR AN BHONN SIN AMHÁIN

ALL APPLICATIONS FOR EMPLOYMENT ARE CONSIDERED ON THE BASIS OF MERIT ALONE

Tá CnaG tiomanta do chomhionannas deiseanna fostaíochta

CnaG is committed to equality of opportunity in employment.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.


Source: Bebee2


Area:

Requirements

Testing manager

Business Group Highlights Defense The Defense group supports the Department of Defense (DoD) mission to keep our homeland and its citizens safe. We provide...


From Perspecta - California

Published a month ago

Physician

Obstetrics and Gynecology Franciscan Physician Network 5454 Hohman Avenue Hammond, IN 46320 Call; Days; Evenings/Nights; Holidays Full-Time Residency Required...


From Franciscan Health - Indiana

Published a month ago

Universal banker

Competitive Salary Excellent Benefits The Position: First State Bank is seeking an individuals to fill the position of Universal Banker at our Stuart location...


From First State Bank - Stuart, Ia - Iowa

Published a month ago

Nurse aide ii/clin secretary

About WakeMed: WakeMed Cary Hospital provides exceptional patient care to the residents of Cary, N.C., and the surrounding area. This full-service community...


From Wakemed - North Carolina

Published a month ago